خانه اخبار ویژه عکس/ سرقت موبایل بازیگر مشهور با قمه نیم متری!