خانه اخبار ویژه عکس/ سرنوشت عجیب و غریب مجسمه پاندای کونگ‌فوکار در ایران