خانه اخبار ویژه عکس/ سر و کله مار غول پیکر پس از زلزله پیدا شد