خانه اخبار ویژه عکس/ سلفی جدید آقای بازیگر با یک ویو فوق العاده