خانه اخبار ویژه عکس/ سود جذاب و میلیاردی پرسپولیس با شکست النصر