خانه اخبار ویژه عکس/ شغل جدید بازیکن سابق پرسپولیس در ترکیه