خانه اخبار ویژه عکس/ شهید مطهری در کنار روحانیون انقلاب