خانه اخبار ویژه عکس/ شکار پلنگ ایرانی توسط شکارچی پاکستانی