خانه اخبار ویژه عکس/ شکست باورنکردنی پورشه از یک وانت متفاوت با بار