خانه اخبار ویژه عکس/ شیشه کابین خلبان در آسمان ترک خورد