خانه اخبار ویژه عکس/صحنه تاریخی که بین یک گوسفند و قهرمان زندگی‌اش خلق شد