خانه اخبار ویژه عکس/ صحنه ترسناکی که وسط یک خیابان اصفهان رویت شد