خانه اخبار ویژه عکس/ طلب حلالیت مازیار لرستانی از دوستان و مردم