خانه اخبار ویژه عکس/ ظاهر عجیب و غریب ماشین جدید ژاپنی از زیرمجموعه تویوتا