خانه اخبار ویژه عکس/عاشقانه‌ترین عکس شکار شده از جشنواره فجر