خانه اخبار ویژه عکس عجیبی که در این شهر شمالی ایران شکار شد