خانه اخبار ویژه عکس/عذرخواهی خانم بازیگر معروف برای تبلیغ جنجالی‌‌