خانه اخبار ویژه عکس‌/ علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا خواننده شدند!