خانه اخبار ویژه عکس/ عیادت شبانه بازیکنان تیم ملی از پورعلی‌گنجی