خانه اخبار ویژه عکس/ غذای محبوب افغان‌ها از دسترس ایرانی‌ها خارج شد