خانه اخبار ویژه عکس/ فاجعه باورنکردنی و عجیبی که در کاخ سعدآباد رخ داد