خانه اخبار ویژه عکس/ فرونشست وحشتناک زمین؛ پراید در زمین فرو رفت