خانه اخبار ویژه عکس/ فهرست سران کشور‌هایی که در سانحه هوایی جان باختند