خانه اخبار ویژه عکس/ قابی از دیدار عباس قادری با رئیسی!