خانه اخبار ویژه عکس/ قابی خیره‌کننده از اهواز که همه را به وجد آورد