خانه اخبار ویژه عکس/ قاب عجیب از وزیر ارشاد در حاشیه یک جشنواره