خانه اخبار ویژه عکس/قاب متفاوت از یک سرباز در مترو تهران