خانه اخبار ویژه عکس/ قرعه کشی جنجالی بلیط ژاپن در سال ۷۰