خانه اخبار ویژه عکس/ قطع درختان یک بوستان به دلیل سوسک پوست‌خوار