خانه اخبار ویژه عکس/ قطع شبانه درختان این خیابان قدیمی در تهران