خانه اخبار ویژه عکس/لحظه سقوط تیر برق در بزرگراه بابایی تهران