خانه اخبار ویژه عکس/ له شدن پیکان زیر چرخ‌های کامیون