خانه اخبار ویژه عکس/ ماجرای خنده‌دار حفره‌ای در ساحل که قرار بود یک «رویداد کیهانی» بزرگ باشد