خانه اخبار ویژه عکس/ مجری تلویزیون: امر به معروف فقط برای مترو و خیابان است؟