خانه اخبار ویژه عکس/ مجری جنجالی شبکه ۳ از خجالت کاندیداها درآمد!