خانه اخبار ویژه عکس/ مجری جنجالی صداوسیما برای همیشه از ایران رفت