خانه اخبار ویژه عکس/ محکومیت جمشید شارمهد به ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار