خانه اخبار ویژه عکس/ مرد کفن پوش در راهپیمایی ۱۳ آبان