خانه اخبار ویژه عکس/ معجزه عجیبی که در کوهستان‌های استان فارس اتفاق افتاد