خانه اخبار ویژه عکس/ ملاقات علیرضا دبیر با کشتی‌گیر فلسطینی در کشور همسایه