خانه اخبار ویژه عکس/ مناسبت‌های جدید تقویم؛ از روز خرما تا کودک فلسطینی