خانه اخبار ویژه عکس/ منوی عجیب یک رستوران در تهران، مشتریانش را غافلگیر کرد