خانه اخبار ویژه عکس/ مهدی تارتار در بیمارستان بستری شد