خانه اخبار استانی عکس/ مهدی قایدی وقتی ستاره مسابقات محلات بوشهر بود