خانه اخبار ویژه عکس/ میزان مشارکت استان‌ها در انتخابات