خانه اخبار ویژه عکس/ میز یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان اوپک