خانه اخبار ویژه عکس/ نحوه استقبال از سعید جلیلی در یک دانشگاه سوژه شد