خانه اخبار ویژه عکس/ نخستین باری که ناصرالدین‌شاه در فرنگ تخمه دید