خانه اخبار ویژه عکس/ نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران در روز‌های فرار