خانه اخبار ویژه عکس/ نخست وزیر لبنانی که بالگردش سقوط کرد